Hulp uit verschillende hoeken

SMS, hulp bij brieven, administratie en belastingzaken

SMS inloopspreekuur
Elke maandag en donderdag van 13.00 uur tot 15.00 is er SMS inloopspreekuur bij Lariks ('t Erf1). U bent dan welkom met korte hulpvragen of voor hulp bij het invullen van formulieren. Een afspraak maken is niet nodig.

SMS belastingservice
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? Of heeft u vragen over het aanvragen van toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag? Elke donderdagochtend kunt u op afspraak terecht bij een deskundige vrijwilliger die gecertificeerd belastinginvuller is vanuit de Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden (SOL). Maak een afspraak via 033 303 44 44. Woont u in Achterveld dan kunt u voor hulp bij de belastingaangifte contact opnemen met de Heelkom, 0342 451 333.

SMS thuisadministratie
Wanneer u moeite heeft met het op orde brengen en/of bijhouden van uw (financiële) administratie bieden de vrijwilligers van de SMS thuisadministratie een helpende hand. Indien nodig bij u thuis. De vrijwilligers van de thuisadministratie kunnen bij u thuis komen om samen met u overzicht aan te brengen in uw administratie. Indien gewenst kan er een overzicht worden gemaakt van de inkomsten en uitgaven. Wanneer blijkt dat er bezuinigd moet worden dan denkt de vrijwilliger met u mee. De vrijwilliger van de thuisadministratie helpt u met het ordenen waardoor het voor u makkelijker is om de administratie (weer) zelf bij te houden.

Voorwaarden
U wordt tegen een kleine vergoeding geholpen voor de jaarlijkse belastingzaken, u wordt gratis geholpen als uw inkomen onder een bepaalde grens blijft. Mocht u daarboven zitten, dan wijzen wij u op de reguliere voorzieningen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de diensten van het SMS. De vrijwilligers helpen u graag, echter u blijft altijd zelf verantwoordelijk.

Belt u met de Lariks ('t Erf 1) voor meer informatie, tel. 033- 303 44 44.

WensboomLeusden, het klussenwinkeltje van Leusden
U kunt ons bereiken in de Bibliotheek in De Hamershof, van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 12.30 uur, of telefonisch 06 12 68 86 39, e-mail info@wensboomleusden.nl

Digitaal Hulpplein in Bibliotheek Leusden
U kunt elke maandagmorgen van 10:00-12:00 uur naar het Digitaal Hulpplein in de Bibliotheek Leusden,
dat gratis met Gilde Leusden wordt georganiseerd. U bent van harte welkom met al uw vragen op digitaal gebied!
Ook in de zomermaanden kunt u terecht, alleen kan in verband met de vakanties het aantal vrijwilligers
dat beschikbaar is af en toe wat minder groot zijn.
Inlichtingen op www.gildeleusden.nl of tussen 19.00 - 20.00 uur op 06-83343073.

Repair Café Leusden
Repair Cefé LeusdenIs elke 2e vrijdag van de maand open van 13.30 – 17.00 uur
in De IJsbreker aan de Bavoortseweg 25, tel. 033 494 56 91.
Alles wat kapot is (en wat u zelf naar het Repair Café kunt vervoeren) maakt kans op een geslaagde reparatie.
De reparatiedeskundigen weten bijna altijd raad. Er zijn geen kosten verbonden aan de reparatie, een vrijwillige bijdrage is uiteraard welkom.